Покана

Наименование: „Доставка на безконтактни термометри за измерване на телесна температура на чело за обектите на НЕК ЕАД.“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана30.09.2020 г.
Приложения30.09.2020 г.