Покана

Наименование: „Доставка на лични предпазни средства /ЛПС/, свързани с противоепидемични мерки за COVID - 19“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана30.09.2020 г.
Приложения30.09.2020 г.