Покана

Наименование: „Ремонт на кухненско обзавеждане и хладилници в почивните домове на НЕК ЕАД в седем обособени позиции“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана29.06.2020 г.
Приложения29.06.2020 г.
Съобщение09.07.2020 г.