Покана

Наименование: "Изготвяне на независим доклад за разходи, деклариране в рамките на МСЕ за Проект от общ интерес "Хидро помпена акумулираща мощност в България - Яденица"

Реф. №: 18ИП-312А001


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана02.07.2018 г.
Приложения02.07.2018 г.
YA AU Общи условия 2018-05-25 ENG02.07.2018 г.
YA AU Общи условия 2018-05-31 BG НЕК02.07.2018 г.