Покана

Наименование: Доставка на 4 броя шредери за нуждите на служителите в сградата на НЕК ЕАД-ЦУ

Реф. №: 18ИП-319А041


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана21.06.2018 г.
Приложения21.06.2018 г.