Процедура на договаряне без обявление

Наименование: „Охрана на обекти на НЕК ЕАД в 7 (седем) обособени позиции", при следните условия:

І. Предмет на обществената поръчка: „Охрана на обекти на НЕК ЕАД в 7 (седем) обособени позиции", , както следва:

Обособена позиция № 1: "Осъществяване на денонощна охранителна дейност на обекти на НЕК ЕАД - Хидроенергиен комплекс „Белмекен-Сестримо-Чаира"
Обособена позиция № 2: "Осъществяване на денонощна охранителна дейност на обекти на НЕК ЕАД - Каскада „Баташки водносилов път"
Обособена позиция № 3: "Осъществяване на денонощна охранителна дейност на обекти на НЕК ЕАД - Каскада „Доспат - Въча"
Обособена позиция № 4: "Осъществяване на денонощна охранителна дейност на обекти на НЕК ЕАД – Каскада „Арда" и Централно управление на „Водноелектрически централи"
Обособена позиция № 5: "Осъществяване на денонощна охранителна дейност на обекти на НЕК ЕАД – язовирни райони „Розов кладенец", „Овчарица" и „Копринка"
Обособена позиция № 6: "Осъществяване на денонощна охранителна дейност на обекти на НЕК ЕАД – Язовирни райони „Искър", „Александър Стамболийски",
ВЕЦ „Мала църква", ПД "Енерго" с.Мала Църква И П "ВЕЦ" – район „София" И ВЕЦ „Симеоново", Ремонтна база на предприятие „Язовори и каскади" – София,ПД "Енерго"- Предел, ПД "Енерго"- Приморско, ПД "Енерго"- Росенец и ПД "Енерго 1"- СВ.СВ. Константин и Елена
Обособена позиция № 7: "Осъществяване на денонощна охранителна дейност на обекти на НЕК ЕАД – Извън периметъра на площадка АЕЦ „Белене" и язовирен район „Петрохан"

Реф. №: 15ИП-219А011

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0006

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение11.02.2015 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД за избор на изпълнител16.02.2015 г.
Решение на СД на БЕХ16.02.2015 г.
Доклад по чл. 92а, ал.516.02.2015 г.
15ИП-219А011-Л01-с-приложения23.02.2015 г.
15ИП-219А011-Л02-с-приложения23.02.2015 г.
15ИП-219А011-Л05-с-приложения23.02.2015 г.
15ИП-219А011-Л06-с-приложения23.02.2015 г.
15ИП-219А011-Л07-с-приложения23.02.2015 г.
15ИП-219А011-Л03 с приложения19.03.2015 г.
15ИП-219А011-Л04 с приложения19.03.2015 г.
Справка плащане31.03.2015 г.
Справка плащане31.03.2015 г.
Справка плащане14.04.2015 г.
Справка плащане14.04.2015 г.
Справка плащане14.04.2015 г.
Справка плащане04.05.2015 г.
Справка плащане04.05.2015 г.
Справка плащане04.05.2015 г.
Справка плащане04.05.2015 г.
Справка плащане04.05.2015 г.
Справка плащане04.05.2015 г.
Справка плащане14.05.2015 г.
Справка плащане01.06.2015 г.
Справка плащане08.06.2015 г.
Справка плащане02.07.2015 г.
Справка плащане03.08.2015 г.
Справка плащане31.08.2015 г.
Справка плащане03.09.2015 г.
Справка плащане02.10.2015 г.
Споразумение 15ИП-219А011-Л0320.10.2015 г.
Справка плащане04.11.2015 г.
Информация възстановени гаранции по договори30.11.2015 г.
Справка плащане07.12.2015 г.
Информация възстановени гаранции по договори16.12.2015 г.
Информация възстановени гаранции по договори28.01.2016 г.