Процедура по договаряне без обявление на основание чл.103, ал.2, т.9

Наименование: "Доставка на горива на базата на въглища за отоплителен сезон 2014/2015 г. за НЕК ЕАД, Предприятие "Язовири и каскади"

Реф. №: 14ИД-У60А063

Уникален номер в Регистъра на ОП: 0026-2014-0029

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение за прекратяване30.01.2015 г.