Процедура

Наименование:"Ремонт на повдигателни съоръжения в обекти на П „ВЕЦ" в 10 /десет/ обособени позиции"

Реф. №: 14ПП-450А099

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0004

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обявление24.01.2015 г.
Документация24.01.2015 г.
Решение24.01.2015 г.
Разяснения по чл.29 от ЗОП27.02.2015 г.
Протокол 103.04.2015 г.
Протокол 215.04.2015 г.
Съобщение15.04.2015 г.
Протокол 324.04.2015 г.
Решение за прекратяване позиции 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1024.04.2015 г.
Решение за прекратяване позиция 524.04.2015 г.
Информация за възстановени гаранции за участие16.06.2015 г.