Процедура

Наименование:„Избор на изпълнител за закупуване на горива чрез използване на електронни карти за ЦУ на НЕК и неговите поделения"

Реф. №: 14ИД-419А078

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0003

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение22.01.2015 г.
Договор ЛО303.04.2015 г.
Договор ЛО403.04.2015 г.
Договор ЛО103.04.2015 г.
Договор ЛО203.04.2015 г.
Справка за извършено плащане14.05.2015 г.
Справка за извършено плащане22.05.2015 г.
Справка за извършено плащане01.06.2015 г.
Справка за извършено плащане01.06.2015 г.
Справка за извършено плащане02.06.2015 г.
Справка за извършено плащане08.06.2015 г.
Справка за извършено плащане12.06.2015 г.
Справка за извършено плащане18.06.2015 г.
Справка за извършено плащане18.06.2015 г.
Справка за извършено плащане18.06.2015 г.
Справка за извършено плащане18.06.2015 г.
Справка за извършено плащане22.06.2015 г.
Справка за извършено плащане24.06.2015 г.
Справка за извършено плащане24.06.2015 г.
Справка за извършено плащане25.06.2015 г.
Справка за извършено плащане25.06.2015 г.
Справка за извършено плащане26.06.2015 г.
Справка за извършено плащане - 7бр06.07.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0410.07.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0310.07.2015 г.
Справка за извършено плащане16.07.2015 г.
Справка за извършено плащане20.07.2015 г.
Справка за извършено плащане23.07.2015 г.
Справка за извършено плащане23.07.2015 г.
Справка за извършено плащане28.07.2015 г.
Справки за извършено плащане06.08.2015 г.
Справки за извършено плащане10.08.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0413.08.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0313.08.2015 г.
Справки за извършено плащане14.08.2015 г.
Справки за извършено плащане31.08.2015 г.
Справки за извършено плащане08.09.2015 г.
Справки за извършено плащане08.09.2015 г.
Справки за извършено плащане11.09.2015 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0416.09.2015 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0316.09.2015 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0216.09.2015 г.
Справки за извършено плащане23.09.2015 г.
Справки за извършено плащане06.10.2015 г.
Справки за извършено плащане06.10.2015 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0413.10.2015 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0313.10.2015 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0213.10.2015 г.
Справка за извършено плащане22.10.2015 г.
Справка за извършено плащане05.11.2015 г.
Справка за извършено плащане18.11.2015 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0419.11.2015 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0219.11.2015 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0319.11.2015 г.
Справка за извършено плащане04.12.2015 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0417.12.2015 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0317.12.2015 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0217.12.2015 г.
Справка за извършено плащане17.12.2015 г.
Справка за извършено плащане04.01.2016 г.
Справка за извършено плащане04.01.2016 г.
Справка за извършено плащане06.01.2016 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ-Л0319.01.2016 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ-Л0419.01.2016 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ-Л0219.01.2016 г.
Справки за извършено плащане26.01.2016 г.
Справки за извършено плащане02.02.2016 г.
Справки за извършено плащане17.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0318.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0418.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0218.02.2016 г.
Справки за извършено плащане26.02.2016 г.
Справки за извършено плащане02.03.2016 г.
Справки за извършено плащане02.03.2016 г.
Справки за извършено плащане15.03.2016 г.
Изпълнение на договор Л0417.03.2016 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0418.03.2016 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0218.03.2016 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0318.03.2016 г.
Справки за извършено плащане22.03.2016 г.
Справка за извършено плащане22.03.2016 г.
Справки за извършено плащане07.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0318.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0418.04.2016 г.