Договаряне без обявление

Наименование: „Извършване на подводни огледи" в 5 (пет) лота:

ЛОТ 1 – 'Подводен оглед на язовирна стена „Александър Стамболийски"
ЛОТ 2 – „Подводен оглед на основен изпускател на язовирна стена „Ивайловград"
ЛОТ 3 – „Подводен оглед на съоръжения – язовир „Студен кладенец"
ЛОТ 4 – „Подводен оглед на основен изпускател на язовирна стена „Копринка"
ЛОТ 5 – „Подводен оглед на допълнителен тунелен изпускател (ДТИ) на язовирна стена „Кърджали "

Реф. №: 14ИП-В60А034

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0036


Електронна преписка: Дата на обявяване:

Решение 

Доклад 

Решение на Съвет на директорите на НЕК ЕАД 

Гаранции 

14.10.2014 г.

19.12.2014 г.

19.12.2014 г.

14.04.2015 г.