Процедура реф. № 14РП-250А076

Наименование: „Водолазно почистване на водовземна решетка на ВЕЦ „Студен кладенец“

Реф. №: 14РП-250А076

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0035


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.10.2014 г.
Доклад19.12.2014 г.
Решение на Съвет на директорите на НЕК ЕАД19.12.2014 г.
Гаранция14.04.2015 г.
Справка за извършено плащане14.08.2015 г.
Информация за възстановяване на гаранция за изпълнение на договор26.08.2015 г.
Информация за възстановяване на гаранция за изпълнение на договор26.08.2015 г.