Процедура по договаряне без обявление (4)

Наименование: „Изготвяне на проект за експлоатация и поддържане на язовирна стена „Цанков камък"

Реф. №: 14ИП – Р60В073

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0024


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Договор09.12.2014 г.