Процедура на договаряне без обявление

Наименование: „Изготвяне на проект за експлоатация и поддържане на язовирна стена „Цанков камък"

Реф. №: 14ИП – Р60В073

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0042

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана23.12.2014 г.
Решение23.12.2014 г.
Приложения23.12.2014 г.
Доклад27.04.2015 г.
Протокол27.04.2015 г.
14ИП-Р60В07301.06.2015 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ14.08.2015 г.
Справка за извършено плащане02.05.2017 г.
Изпълнение на договор03.05.2017 г.