Процедура по договаряне без обявление на основание чл.103, ал.2, т.10

Наименование: „Извършване на подводни огледи" в 2 /два/ лота:
ЛОТ1 – 'Подводен оглед на водовземна кула за ВЕЦ „Тешел", основен изпускател на яз.стена „Тешел" и водовземна кула за ВЕЦ „Девин";
ЛОТ2 – „Подводен оглед на основен изпускател на яз."Беглика", яз."Тошков чарк", яз."Дженевра", яз."Краджа дере";

Реф. №: 14ИП-У60В060

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0030


Електронна преписка: Дата на обявяване:

Решение 

Доклад съгласно чл.92“а“ ал.5 от ЗОП 

24.11.2014 г.

24.11.2014 г.