Договаряне без обявление

Наименование: Взривни работи и обрушаване на срутище на скат по основен път с. Сестримо - яз. Белмекен км.8 +500 , кота +1019

Реф. №: 14РП-Н50А100

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0040

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана15.11.2014 г.
Решение15.11.2014 г.
Технически спецификации15.11.2014 г.
Доклад на комисията от преговори27.11.2014 г.
Решение за класиране27.11.2014 г.
Сключен договор с приложения10.12.2014 г.
Справка за извършено плащане16.02.2015 г.
Справка за извършено плащане 216.02.2015 г.