Открита процедура

Наименование: Доставка на 5 броя елегазови прекъсвачи за 110 kV за ВЕЦ „Алеко", ВЕЦ „Батак" и ВЕЦ „Тополница"

Реф. №: 14ИП-К50А017-ЛО1

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0021

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Справка плащане06.14.2015 г.
ДОГОВОР № 14ИП-К50А017-ЛО111.11.2014 г.