Открита процедура

Наименование: Доставка на 2 броя разединители с един заземителен нож кил-линия 110 kV за ВЕЦ „Момина клисура"

Реф. №: 14ИП-К50А017-ЛО2

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0021

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
ДОГОВОР № 14ИП-К50А017-ЛО211.11.2014 г.
Справка плащане21.04.2015 г.