Публично състезание

Наименование: Двугодишна доставка на материали за извършване на ремонтни, ремонтно-възстановителни и аварийни дейности със собствени сили за поддържане на площадка „Белене“ в обособени позиции, реф.№20РП-519А011, както следва:
Обособена позиция 1 – Доставка на бои, антикорозионни продукти и консумативи;
Обособена позиция 2 – Доставка на цимент, сухи смеси, строителни разтвори и добавки;
Обособена позиция 3 – Доставка на метали, метални профили, заготовки и изделия от метал;
Обособена позиция 4 – Доставка на тръби, фланци и фасонни части от метал;
Обособена позиция 5 – Доставка на електрически материали

Реф. №: 20РП-519А011

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0014

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение22.04.2020 г.
Обявление22.04.2020 г.
Документация22.04.2020 г.
Технически спецификации22.04.2020 г.
еЕЕДОП22.04.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения09.06.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД - ОП426.06.2020 г.
Протокол - прекратяване на ОП426.06.2020 г.
Протокол 117.07.2020 г.
Протокол 217.07.2020 г.
Протокол на комисията17.07.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД17.07.2020 г.
Обявление за възложена поръчка - прекратяване ОП 417.07.2020 г.
Обявление за възложена поръчка - прекратяване ОП 331.07.2020 г.
Договор ОП 120.08.2020 г.
Договор ОП 220.08.2020 г.
Договор ОП 520.08.2020 г.
Обявление за възложена поръчка 20.08.2020 г.