Събиране на оферти с обява

Наименование: „Доставка на електромеханични инструменти и части за ръчни инструменти за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции“

Реф. №: 20РП-060А020

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9099769


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява12.06.2020 г.
Условия за участие12.06.2020 г.
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП25.06.2020 г.
Протокол27.07.2020 г.
Договор ОП 124.09.2020 г.
Договор ОП 224.09.2020 г.
Договор ОП 324.09.2020 г.
Договор ОП 524.09.2020 г.
Допълнително споразумение ОП 328.05.2021 г.