Събиране на оферти с обява

Наименование: „Проектиране и изграждане на IP телефония на Предприятие ВЕЦ“

Реф. №: 20ИП-050А007

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9099787


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява12.06.2020 г.
Условия за участие12.06.2020 г.
Съобщение за прекратяване26.06.2020 г.