Събиране на оферти с обява

Наименование: „Доставка на електрически уреди за отопление за срок от две години в обособени позиции“

Реф. №: 20ТП-060А015

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9098927


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява22.05.2020 г.
Условия за участие22.05.2020 г.
Протокол 10.07.2020 г.
Договор ОП 106.10.2020 г.
Договор ОП 206.10.2020 г.
Договор ОП 306.10.2020 г.