Събиране на оферти с обява

Наименование: „Извършване на хигиенни услуги в сградата на НЕК ЕАД-ЦУ, ул. „Веслец“ № 5, гр. София“

Реф. №: 20АС-219А027

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9098389


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява29.04.2020 г.
Условия за участие29.04.2020 г.
Протокол03.07.2020 г.
Договор29.07.2020 г.