Събиране на оферти с обява или покани до определени лица

Наименование: Доставка на видеоконферентна система за нуждите на ЦУ на НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“ и предприятие „Водноелектрически централи“

Реф. №: 20ИТ-М19А022

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9097837


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява31.03.2020 г.
Условия за участие31.03.2020 г.
Проект на договор31.03.2020 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти14.04.2020 г.
Съобщение - отваряне на оферти14.04.2020 г.
Протокол22.05.2020 г.
Договор17.06.2020 г.