Събиране на оферти с обява

Наименование: „Доставка на консервационни и лаково-бояджийски материали за преконсервация на доставеното оборудване с дълъг цикъл на производство (ОДЦП) на площадка Белене“

Реф. №: 20ИП-У19А002

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9098048


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява06.03.2020 г.
Условия за участие06.03.2020 г.
Съобщение за промяна датата на отваряне на оферти17.03.2020 г.
Информация за удължаване срока за получаване на оферти19.03.2020 г.
Информация за удължаване срока за получаване на оферти10.04.2020 г.
Съобщение10.04.2020 г.
Протокол01.06.2020 г.
Договор03.07.2020 г.