Събиране на оферти с обява

Наименование: „Замяна на пофазен трансформатор, фаза „В“ от СТ-2 с наличен резервен“ в ПАВЕЦ „Белмекен“

Реф. №: 20ИП-250А003

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9098047


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява05.03.2020 г.
Условия за участие05.03.2020 г.
Съобщение за промяна датата на отваряне на оферти17.03.2020 г.
Разяснения19.03.2020 г.
Информация за удължаване срока за получаване на оферти20.03.2020 г.
Информация за удължаване срока за получаване на оферти10.04.2020 г.
Съобщение10.04.2020 г.
съобщение за прекратяване24.04.2020 г.