Събиране на оферти с обява

Наименование: "Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции"

Реф. №: 19ФС-419А082

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9095725


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява07.01.2020 г.
Условия за участие07.01.2020 г.
Разяснения10.01.2020 г.
Протокол05.03.2020 г.
Договор - ЕКСПРЕСБАНК АД12.05.2020 г.
Договор - ОББ АД12.05.2020 г.
Договор - УниКредит АД12.05.2020 г.
Договор - ЦКБ АД12.05.2020 г.
Договор - ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД12.05.2020 г.