Покана

Наименование: "Доставка на природен газ за отопление на административна сграда на НЕК ЕАД в гр. Белово за отоплителни сезони 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 година"

Реф. №: 19ТП-В60А068


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана04.11.2019 г.
Техническа спецификация04.11.2019 г.
Приложения04.11.2019 г.
Протокол11.11.2019 г.
Договор27.11.2019 г.