Събиране на оферти с обява

Наименование: "Реконструкция на сграда №6, язовирен район "Батак"

Реф. №: 19ИП-Т60А043

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9093062


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява02.10.2019 г.
Условия за участие02.10.2019 г.
Протокол31.10.2019 г.
Договор22.11.2019 г.