Събиране на оферти с обява

Наименование: "Проектиране и изграждане на IP телефония на Предприятие "Водноелектрически централи"

Реф. №: 19ИП-050А021

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9091075


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява05.08.2019 г.
Условия за участие05.08.2019 г.
Разяснения14.08.2019 г.
Съобщение - прекратяване28.08.2019 г.