Събиране на оферти с обява

Наименование: "Ремонт на бетонови платна по деривация "Ханово - Скалица"

Реф. №: 19РП-060А004

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9091121


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява06.08.2019 г.
Условия за участие06.08.2019 г.
Приложение06.08.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти16.08.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти21.08.2019 г.
Протокол20.09.2019 г.
Договор01.11.2019 г.