Събиране на оферти с обява

Наименование: "Изработка по проект на навес над терасата на външна командна зала в ПАВЕЦ "Чаира"

Реф. №: 19ИП-050А027

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9091154


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява07.08.2019 г.
Условия за участие07.08.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти30.08.2019 г.
Протокол30.09.2019 г.