Събиране на оферти с обява

Наименование: „Изграждане на покрит паркинг в двора на ПАВЕЦ „Чаира“

Реф. №: 19ИП-В50А024

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9090388


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява17.07.2019 г.
Условия за участие17.07.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти27.08.2019 г.
Протокол24.09.2019 г.