Публично състезание

Наименование: „Доставка на инструменти и материали за рехабилитация на ВЕЦ „Въча 1” в обособени позиции“

Реф. №: 20ИП-250А014

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2020-0024

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение12.06.2020 г.
Обявление12.06.2020 г.
Документация12.06.2020 г.
Техническа спецификация12.06.2020 г.
еЕЕДОП12.06.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения30.07.2020 г.
Съобщение за промяна дата на отваряне на ценови предложения05.08.2020 г.
Протокол 124.09.2020 г.
Протокол 224.09.2020 г.
Протокол на комисията24.09.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД24.09.2020 г.
Обявление за възложена поръчка08.10.2020 г.