Пазарна консултация

Наименование: "Услуги по ремонт на синхронни генератори, собственост на Предприятие ВЕЦ".


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана30.07.2020 г.
Техническа спецификация30.07.2020 г.
Индикативно предложение образец30.07.2020 г.
Съобщение30.07.2020 г.
Индикативно предложение30.07.2020 г.
Индикативно предложение30.07.2020 г.
Индикативно предложение30.07.2020 г.