Пазарна консултация

Наименование: "Тампониране на стоманена тръба в тапата на десен отбивен тунел на язовир "Въча" – проектиране и изпълнение"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана28.07.2020 г.
Индикативно предложение - образец28.07.2020 г.
Удължаване на срока28.07.2020 г.
Индикативно предложение28.07.2020 г.