Пазарна консултация

Наименование: "Изграждане на безжична свързаност с водовземна кула на язовир "Искър"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Пазарна консултация28.07.2020 г.