Пазарна консултация

Наименование: ВЕЦ "Алеко" - Маслоохладители за турбинни лагери на ХГ-1, 2 и 3 - доставка на 2 (два) броя (комплект)


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана27.07.2020 г.
Индикативно предложение - образец27.07.2020 г.
Индикативно предложение27.07.2020 г.