Пазарна консултация

Наименование: ВЕЦ "Пещера" Маслоохладители /комплект/ за смазваща система на лагерите на ХГ-1, ХГ-2, ХГ-3, ХГ-4 и ХГ-5 – доставка


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана24.07.2020 г.
Индикативно предложение - образец24.07.2020 г.
Техническа спецификация24.07.2020 г.
Чертеж24.07.2020 г.
Индикативно предложение24.07.2020 г.
Индикативно предложение27.07.2020 г.