Пазарна консултация

Наименование: ВЕЦ "Батак" - Въздухоохладители за ХГ-3 и ХГ-4 - доставка


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана24.07.2020 г.
Индикативно предложение - образец24.07.2020 г.
Техническа спецификация24.07.2020 г.
Сборен чертеж - Тип А24.07.2020 г.
Сборен чертеж - Тип Б24.07.2020 г.
Индикативно предложение24.07.2020 г.
Индикативно предложение27.07.2020 г.