Пазарна консултация

Наименование: БУ Пловдив – Ремонт покрив РМЦ


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана22.07.2020 г.
Индикативно предложение - образец22.07.2020 г.
Техническа спецификация22.07.2020 г.
Индикативно предложение22.07.2020 г.