Пазарна консултация

Наименование: Услуги по ремонт на синхронни генератори, собственост на Предприятие ВЕЦ


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана22.07.2020 г.
Техническа спецификация22.07.2020 г.
Индикативно предложение - образец22.07.2020 г.
Удължаване на срока22.07.2020 г.
Индикативно предложение 122.07.2020 г.
Индикативно предложение 222.07.2020 г.
Индикативно предложение 322.07.2020 г.