Пазарна консултация

Наименование: Ремонт на 3 бр. асансьорни уредби монтирани в язовирна стена на яз. „Кърджали“, подрайон Кърджали към ХТК по каскада „Арда“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Индикативни предложения22.07.2020 г.