Пазарна консултация

Наименование: Рехабилитация на преливника на язовирна стена „Студен кладенец“ – проектиране и изпълнение, ХТК по каскада „Арда“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана21.07.2020 г.
Приложение 221.07.2020 г.
Индикативно предложение 121.07.2020 г.
Индикативно предложение 221.07.2020 г.