Пазарна консултация

Наименование: „Двугодишна доставка на инертни материали /кварцов пясък/ в обособени позиции за база управление Пловдив, ПВЕЦ“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана15.07.2020 г.
Индикативно предложение - образец15.07.2020 г.
Индикативно предложение15.07.2020 г.
Индикативно предложение15.07.2020 г.