Покана

Наименование: „Изработка, доставка и монтаж на дограма за сгради, собственост на НЕК ЕАД"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана10.07.2020 г.
Техническа спецификация ОП 110.07.2020 г.
Техническа спецификация ОП 210.07.2020 г.
Техническа спецификация ОП 310.07.2020 г.
Индикативно предложение ОП 1 - образец10.07.2020 г.
Индикативно предложение ОП 2 - образец10.07.2020 г.
Индикативно предложение ОП 3 - образец10.07.2020 г.
Количествена сметка ОП 110.07.2020 г.
Количествена сметка ОП 210.07.2020 г.
Количествена сметка ОП 310.07.2020 г.