Покана

Наименование: „Доставка на камиони в обособени позиции“ за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана09.07.2020 г.
Уведомление31.07.2020 г.