Покана

Наименование: „Изграждане на безжична свързаност с водовземна кула на язовир „Искър“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана08.07.2020 г.