Ремонт на ремонтни затвори на основните изпускатели на язовир „Копринка“, язовирен район „Копринка“

Наименование: Ремонт на ремонтни затвори на основните изпускатели на язовир „Копринка“, язовирен район „Копринка“

Реф. №: 19РП–260А056


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Пазарна консултация21.10.2019 г.