Пазарна консултация

Наименование: "Доставка на ново задвижване на 1 фаза на (МП) 400kV"

Реф. №: 19ИП-050А035


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Пазарна консултация 03.09.2019 г.