Покана за пазарна консултация

Наименование: Доставка на електронни информационни табла за брой на дните без инциденти


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 23.06.2023 г.
Индикативно предложение - образец 23.06.2023 г.